DRI home

 

 

 


 

 

雙足平衡測痛儀 Incapacitance Tester   (Power Meter)

 

 

l           用於確定小動物兩隻後爪對重量的各自貢獻或用於評價消腫藥。

l           適用於大小鼠尺寸-用於其他類型動物我們提供特製籠子。

l           用來測試因受傷或發炎及腫脹動物主動表現於後肢站立力量之測量

l           可外接記錄器接收此系統輸出實驗過程中每個通道的力量曲線

 

 

 

規格:

  • 螢幕液晶顯示

  • 具類比訊號輸出可接到電腦作數據紀錄

  • 解析度0.1g

  • 測量重量範圍:0-500g

  • 量時間設定範圍: 0-200秒200段設定

  • 液晶顯示資料:左右腳最大值 最小值 平均值

  • 提供腳踏控制方式

  • 輸出介面 USB及類比

 

 

 

 

 

 

 

space_line.gif (5243 bytes)